Ochrona danych

Strona www.minipozyczki247.pl (dalej w tekście – Strona).

Odwiedzający - osoba, która odwiedza Stronę w Internecie (www.minipozyczki247.pl).

Twoja prywatność i bezpieczeństwo są dla nas bardzo ważne. Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane i będą traktowane jako poufne, nie zostaną sprzedane ani wykorzystane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.

Strona zbiera minimalne informacje osobiste, tylko dane niezbędne do działania witryny i poprawy doświadczenia użytkownika.

Następujące informacje mogą być przetwarzane:

  • adres IP odwiedzającego;
  • czas i data wizyty;
  • przeglądarka;
  • informacje kontaktowe, które podajesz.

Dane są przetwarzane w celu poprawy naszych usług i zapewnienia Ci:

  • lepszej jakości treści i ulepszonego interfejsu witryny;
  • w niektórych przypadkach, opracowywania indywidualnych propozycji;
  • lepszego i bardziej wygodnego doświadczenia korzystania ze Strony.

Odwiedzający Stronę ma prawo, bez ograniczeń, wprowadzać dane, odwiedzać zakładki Strony i zapoznać się z materiałami informacyjnymi.

Podczas odwiedzania Strony informacje o adresie IP osoby odwiedzającej, dacie i godzinie zostaną wykorzystane do analizy tendencji Odwiedzających w celu użytku wewnętrznego.

Odwiedzając Stronę, Odwiedzający wyraża zgodę na warunki dotyczące plików cookie, ochrony danych, wykorzystania i poczty elektronicznej. Przestań korzystać z witryny, jeśli nie zgadzasz się z regulaminem i jego treścią, linkiem(ami) do szczegółów dotyczących praw autorskich.

Wszelkie informacje otrzymane od Odwiedzającego nie będą ujawniane  i będą traktowane jako poufne, nie będą sprzedawane ani wykorzystywane w żaden inny sposób, który spowodowałby szkodę dla Odwiedzającego.